Hráme jubilantom

nedeľa: 13:00 - 14:00, pondelok: 19:05 - 20:00 (repríza)

Relácia venovaná jubilantom vo forme poslucháčskych blahoželaní. Prostredníctvom éteru rádia môžete zaslať hudobný pozdrav s blahoželaním svojim blízkym.

Odvysielanie hudobného pozdravu

Vaše blahoželanie môžete odovzdať nasledovnými spôsobmi:

  • osobne v Záhoráckom rádiu v budove na Mallého č.72, (na výjazde zo Skalice v smere na Holíč).
  • poštou - do obálky vložte text na odvysielanie s požiadavkou na pieseň (odporúčame vybrať i náhradné piesne) a potvrdený ústrižok z poštovej poukážky ako doklad o zaplatení poplatku.
    Poplatok poukážte poštovým peňažným poukazom H na adresu rádia (Záhorácke rádio, P.O.BOX 109, 909 01 Skalica).
  • e-mailom - obsah e-mailu a postup pri platení je rovnaký ako pri doručení poštou. E-mailom zašlite oskenovaný doklad o zaplatení spolu s textom na odvysielanie a požiadavkou na pieseň na adresu radio@zahorackeradio.sk.

Poplatok za odvysielanie jedného blahoželania je 7 €.

Aby bolo blahoželanie odvysielané podľa vaších predstáv, overte si, prosím, či bolo blahoželanie včas doručené do rádia na tel. čísle Reklamy a marketingu 0907 73 00 25.

Reklama